Giáo Xứ An Lộc

Tên giáo xứ An Lộc
Giáo hạt Xuân Lộc
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 2318
Quan thầy Thánh Giuse 19.03
Địa chỉ giáo xứ Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Email

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

19:00

05:00

07:00

17:00

Vào ngày 13 mỗi tháng lúc 19g00 có thánh lễ kính Đức Mẹ tại đài Đức Mẹ

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Năm 1938, một số gia đình công giáo di cư từ miền Bắc, miền Trung vào vùng đất An Lộc và định cư tại lô 11 cầu Bơm. Sau đó, Cha Huệ đưa những giáo dân này vào làm phu cho đồn điền cao su Đông Dương (SIPH).

Năm 1947, khoảng 40 gia đình công giáo chuyển từ Bình Lộc qua Suối Tre rồi về An Lộc. Thời gian này, khu An Lộc có khoảng 200 giáo dân và cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện bằng tre, mái tranh để làm nơi thờ phượng và dâng thánh lễ mỗi tháng. Một thời gian sau, Đức Cha Dumortier trao An Lộc cho Cha Phaolô Huỳnh Văn Điểu (Dầu Giây) và Cha Đaminh Mai Ngọc Khuê (Bình Lộc) phụ trách. Năm 1949, nhà nguyện được dời về khu dân cư mới và Cha Phanxicô Hồ Thiên Tri chánh xứ Cáp Rang quản nhiệm.

Năm 1957, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tam cùng cộng đoàn An Lộc xây dựng nhà thờ (8m x 16m) bằng gạch và mái ngói.

Năm 1966, Giáo xứ An Lộc chính thức được thành lập và Cha Longinô Nguyễn Thới Mậu được bổ nhiệm làm chánh xứ tiên khởi. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn An Lộc dần đi vào nề nếp và đời sống đức tin ngày thêm vững mạnh.

Năm 1990, Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh về phụ trách Giáo xứ An Lộc. Trong thời gian phục vụ Giáo xứ, Cha Gioan cùng với cộng đoàn lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ (1995), nhà xứ, nhà giáo lý và các tượng đài (1996). Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu, Giáo xứ An Lộc đã ổn định và phát triển về mọi mặt.

Địa dư Đông giáp xứ Núi Đỏ; Tây giáp xứ Xuân Long; Nam giáp xứ Xuân Quế; Bắc giáp xứ Suối Tre.

Diện tích 16 km2

Dân số 10.000 người, gồm các sắc tộc: Kinh, Hoa, Rađê, Khơme, Tày, Châu Ro, Mường.... : 698 gia đình công giáo, gồm 2.359 giáo dân - Tỷ lệ: 23,59%

Giáo họ biệt lập Tân Lập

Linh mục đương nhiệm  Đaminh Phạm Ngọc Thủy (8/2016 - )

https://pi.dulieuxl.com/images/contents/1587719320899.jpeg

Thánh Bổn mạng Thánh Giuse

Ngày chầu lượt Chúa Nhật trước ngày 19.03

Thống kê 

Năm

1966

1974

1989

1994

2004

2013

2020

Giáo dân

500

2.090

1.603

2.129

2.135

2.318

2900

Gia đình

-

-

496

660

662

695

888

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Phêrô Đặng Thành Tiên Quản nhiệm 1953 - 1957
2 Phanxico Nguyễn Văn Tam Quản nhiệm 1957 - 1961
3 Giuse Đoàn Ngọc San Quản nhiệm 1961 - 1966
4 Longino Nguyễn Thới Mậu Quản nhiệm 1966 - 1968
5 Tôma Lâm Văn Kinh Đặc trách 1968 - 1970
6 Matthêu Bùi Tiến San Quản nhiệm 1970 - 1972
7 Placide Nguyễn Tấn Phát Quản nhiệm 1972 - 1983
8 Giuse Mai Thanh Trường Quản nhiệm 1983 - 1990
9 Gioan TC. Nguyễn Thới Minh Chánh xứ 1991 - 2006
10 Giuse Nguyễn Thanh Châu Chánh xứ 04/2006 - 2010
11 Phêrô Vương Văn Tuyên Chánh xứ 15/09/2010 - 10/2012
12 Giuse Nguyễn Hữu Thiệu Chánh xứ 2012 - 2016
13 Đaminh Phạm Ngọc Thủy Chánh xứ 08/2016 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ