Giáo Xứ Bích Lâm

Tên giáo xứ Bích Lâm
Giáo hạt Phương Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 4554
Quan thầy Đức Mẹ Fatima (13.10)
Địa chỉ giáo xứ Khu 12 t/t Tân Phú , Huyện Tân Phú
Email

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

08:30

17:50

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo xứ Bích Lâm trước đây là Giáo họ Phanxicô thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm, Giáo hạt Phương Lâm. Ngày 13.10.2012, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh thành lập Giáo xứ Bích Lâm và cử Cha Anphongsô Hồ Ngọc Thắng về coi sóc giáo xứ trong tư cách Cha xứ tiên khởi. Cùng năm, cộng đoàn giáo xứ dựng một nhà nguyện tạm mái tôn, không vách, không cửa làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Người dân nơi đây chủ yếu là dân lao động nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn đầy nhiệt tình và hăng say của Cha Anphongsô, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp, ổn định và đời sống đức tin của cộng đoàn đang lớn mạnh. Hiện nay, Cha Anphongsô và cộng đoàn Bích Lâm đang cố gắng xây dựng cơ sở vật chất để có nơi tôn thờ Thiên Chúa xứng đáng hơn. 

Địa dư Đông giáp xứ Ngọc Lâm; Tây giáp xứ Định Quán; Nam giáp xứ Đồng Hiệp; Bắc giáp xứ Văn Lâm.

Diện tích 27,25 km2

Dân số 34.765 người

  • 1.136 gia đình công giáo, gồm 4.554 giáo dân - Tỷ lệ: 13,1%

Linh mục tiên khởi và đương nhiệm Anphongsô Hồ Ngọc Thắng (2012 -nay)

http://giaophanxuanloc.net/Image/Picture/Hat%20Phuong%20Lam/Gx%20Bich%20Lam/ThangNgocHo_Anphongso_150x225.jpg

Thánh bổn mạng Đức Mẹ Fatima (13.10)

Ngày chầu lượt Lễ Đức Mẹ Fatima (13.10)

Thống kê 

Năm

2011

2012

2013

Giáo dân

6.028

4.475

4.554

Gia đình

1.105

1.142

1.136

 
 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Đặc trách 2011 - 2012
2 Gioan Bt. Nguyễn Văn Hưng Quản nhiệm 2011 - 2012
3 Anphongsô Hồ Ngọc Thắng Chánh xứ 2012 -
4 Giuse Đặng Minh Chí Phó xứ 2013 - 09/08/2016
5 Vinhsơn Trần Huy Hoàng Phó xứ 09/08/2016 - 03/08/2017
6 Đaminh Lâm Sơn Thủy Phó xứ 08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ