Giáo Xứ Tân Vinh

Tên giáo xứ Tân Vinh
Giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 20000
Giáo dân 1784
Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi
Địa chỉ giáo xứ 7A/7 Nguyễn Văn Tỏ-KP Long Điềm-P.Long Bình Tân-Biên Hòa-Đồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:00

05:00

07:30

17:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Nguyễn Đăng Khoa đưa một số giáo dân xứ Nhân Hòa thuộc Giáo phận Vinh đến Bến Gỗ - một họ đạo lâu đời thuộc vùng Biên Hòa lập trại di cư Bến Gỗ. Sau đó, một số giáo dân từ miền Bắc và vùng Bến Gỗ, Biên Hòa đến định cư lập nghiệp và làm nên ba họ đạo (Long Bình, An Dũng và Tân Vinh) dọc theo con đường đất đi vào nhà thờ Bến Gỗ. Hai năm sau, họ đạo Long Bình và An Dũng chuyển về Cà Mau, Cái Sắn. Họ đạo Tân Vinh lúc này được Cha Nguyễn Đăng Khoa coi sóc. Thời gian đầu, Cha Khoa cùng cộng đoàn dựng nhà thờ tạm bằng vật liệu nhẹ để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1959, Cha Antôn Nguyễn Tứ Đại về phụ trách Giáo xứ Tân Vinh. Bốn năm sau, Cha Antôn và cộng đoàn Tân Vinh xây nhà thờ bằng vật liệu kiên cố.
Năm 1996, Cha Longinô Nguyễn Thới Mậu đến phục vụ Giáo xứ trong tư cách Cha chánh xứ. Ba năm sau, giáo dân tăng nhanh mà nhà thờ cũ ngày càng xuống cấp, Cha Longinô và cộng đoàn Tân Vinh quyết định xây nhà thờ mới khang trang, rộng rãi. Năm 2004, Cha Giuse Đỗ Văn Tự về thay thế Cha Longinô hướng dẫn đời sống đức tin cho giáo dân Tân Vinh. Cùng năm, Cha Giuse và cộng đoàn xây nhà xứ, các tượng đài và chỉnh trang khu vực thánh đường. Sáu năm sau, Cha Micae Phạm Phi Hùng coi sóc Giáo xứ Tân Vinh, Cha Micae cùng giáo dân nâng cấp nhà giáo lý và đưa Giáo xứ ngày thêm phát triển trong đức tin và tình mến như hiện nay.

Địa dư Đông giáp khu công nghiệp Biên Hòa II; Tây giáp xứ Nghĩa Sơn; Nam giáp xứ Bến Gỗ; Bắc giáp khu công nghiệp Biên Hòa I.

Diện tích 0,37 km2   

Ngày chầu lượt Chúa Nhật Chúa Kitô Vua

Linh mục đương nhiệm: Đaminh Nguyễn Trung Chánh (2017 -)

Thống kê

Năm

1975

1985

1995

2006

2013

2020

Giáo dân

800

624

810

1.350

1.784

 

Gia đình

-

168

219

365

494

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Giuse Nguyễn Đăng Khoa Đặc trách 1955 - 1958
2 Gioan Bt. Trương Văn Hiếu Quản nhiệm 1958 - 1959
3 Antôn Nguyễn Tứ Đại Quản nhiệm 1960 - 1967
4 Matthêu Nguyễn Trịnh Văn Hớn Quản nhiệm 1967 - 1969
5 Phêrô Trần Quang Minh Quản nhiệm 1969 - 1971
6 Phêrô Nguyễn Linh Quản nhiệm 1971 - 1986
7 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Quản nhiệm 1986 - 1996
8 Longino Nguyễn Thới Mậu Quản nhiệm 1996 - 2003
9 Giuse Đỗ Văn Tự Chánh xứ 2004 - 2009
10 Micae Phạm Phi Hùng Chánh xứ 2010 - 2017
11 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Chánh xứ 04/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ