Giáo Xứ Trị An

Tên giáo xứ Trị An
Giáo hạt Hòa Thanh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân
Quan thầy
Địa chỉ giáo xứ
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

TÓM TẮT LỊCH SỬ

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Vinhsơn Nguyễn Trung An Quản nhiệm 11/2006 - 08/2010
2 Phêrô Phạm Hưng Thịnh Đặc trách 2011 - 2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ