Giáo Xứ Sài Quất

Tên giáo xứ Sài Quất
Giáo hạt Hòa Thanh
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số 2142
Giáo dân 2142
Quan thầy Thánh Đaminh (08.08)
Địa chỉ giáo xứ Trảng Bom, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:30

04:30

06:00

17:30

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Đaminh Đỗ Minh Chuẩn dẫn khoảng 700 giáo dân thuộc Giáo xứ Sài Quất và Vân Đồn, Giáo phận Thái Bình đến vùng đất Hố Nai lập nghiệp và hình thành họ Sài Quất trực thuộc Giáo xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Một năm sau, dưới sự hướng dẫn của Cha Sebastianô Nguyễn Duy Nhật, cộng đoàn Sài Quất dựng một nhà nguyện bằng gạch, gỗ với diện tích 10m x 31,5m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Năm 1958, Giáo họ Sài Quất được nâng lên thành Giáo xứ và Cha Sebatianô Nguyễn Duy Nhật được cử làm Cha xứ tiên khởi. Cùng năm, Cha Sebastinô và cộng đoàn Sài Quất khởi công xây dựng nhà xứ. Sáu năm sau, Cha Giuse Ngô Văn Tố kế nhiệm Cha Sebastinô coi sóc Giáo xứ. Cha Giuse giúp cho các sinh hoạt của Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định hơn. Hai năm sau, Cha Antôn Trần Ngọc Lạc thay thế Cha Giuse. Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn, Cha Antôn cùng với giáo dân Sài Quất chỉnh trang các công trình xung quanh nhà thờ và nhà xứ. Năm 1973, Cha Đaminh Nguyễn Hưng Phong phụ trách Giáo xứ. Năm 1990, trong niềm tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa, Cha Đaminh cùng với cộng đoàn xây nhà thờ khang trang như hiện nay. Ba năm sau, Cha Giuse Nguyễn Đức Lục được bổ nhiệm làm chánh xứ Sài Quất. Để đáp ứng nhu cầu mục vụ trong Giáo xứ, Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây đài Đức Mẹ và nhà giáo lý với diện tích 72 m2. Năm 2006, Cha Giuse Nguyễn Thế Vinh đến phục vụ Giáo xứ trong vai trò chánh xứ. Cha Giuse cùng với cộng đoàn xây nhà xứ, chỉnh trang khuôn viên nhà giáo lý, đài thánh Giuse. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse, cộng đoàn Sài Quất ngày càng lớn mạnh trong đức tin và tình mến.

Địa dư Đông giáp xứ Sài Quất; Tây giáp xứ Ngọc Đồng; Nam giáp khu Long Bình; Bắc giáp quốc lộ IA ; Bắc giáp xứ Ngọc Đồng.

Diện tích 0,3 km2

Ngày chầu lượt Chúa Nhật trước lễ bổn mạng

Linh mục đương nhiệm Giioan Bt. Đinh Tiến Hướng (2017 -)

Thống kê

Năm

1954

1974

1989

1999

2009

2013

2020

Giáo dân

700

992

1.335

1.740

2.047

2.142

 

Gia đình

-

161

328

398

446

516

 

 

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Sebastiano Nguyễn Duy Nhật Chánh xứ 1958 - 1960
2 Giuse Ngô Văn Tố Quản nhiệm 1964 - 1966
3 Antôn Trần Ngọc Lạc Chánh xứ 1966 - 1973
4 Đaminh Nguyễn Hưng Phong Chánh xứ 1973 - 1993
5 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Quản nhiệm 10/1993 - 06/1994
6 Giuse Nguyễn Đức Lục Chánh xứ 1993 - 2006
7 Giuse Nguyễn Thế Vinh Chánh xứ 02/2006 - 08/2017
8 Gioan Bt. Đinh Tiến Hướng Chánh xứ 03/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ