Giáo Xứ Trung Nghĩa

Tên giáo xứ Trung Nghĩa
Giáo hạt Hố Nai
Giáo phận Xuân Lộc
Dân số
Giáo dân 668
Quan thầy Đức Mẹ Dâng Con
Địa chỉ giáo xứ KP. 2, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai
Email
Kênh truyền thông

BẢNG GIỜ LỄ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

18:00

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1954, Cha Đaminh Phạm Văn Hân đưa một số giáo dân đến vùng đất Hố Nai định cư lập nghiệp và thành lập Giáo xứ Trung Nghĩa hai năm sau đó. Cùng năm, Cha Đaminh và giáo dân xây dựng nhà thờ đầu tiên bằng gạch, kèo gỗ và mái lợp tôn với kích thước 10m x 24m để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Qua nhiều thời quý Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo xứ Trung Nghĩa ngày càng vững vàng trong đời sống đức tin và tình mến. Năm 1975, Cha Giuse Đào Thanh Hương về phụ trách Giáo xứ Trung Nghĩa. Năm 1989, Cha Giuse và cộng đoàn Trung Nghĩa xây nhà thờ mới.
Trong quá trình phát triển, cộng đoàn Giáo xứ Trung Nghĩa trải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhưng bà con giáo dân vẫn luôn sống trong tinh thần hiệp nhất yêu thương. Năm 2001, Cha Đaminh Phạm Văn Vàng quản nhiệm Giáo xứ Trung Nghĩa. Cùng với tình yêu thương và sự hăng say của Cha Đaminh, cộng đoàn Trung Nghĩa xây dựng nhà xứ và nhà giáo lý 2002 để có nơi cho con em trong Giáo xứ học hỏi giáo lý và sinh hoạt vui chơi. Năm 2011, Cha Giuse Phạm Hùng Sơn về phụ trách Giáo xứ. Năm 2017 Cha Đaminh vê phụ trách Giáo xứ. Nhờ ơn Chúa giúp và sự nhiệt thành của Cha Đaminh, các sinh hoạt mục vụ ngày càng phong phú và đời sống đức tin của cộng đoàn Trung Nghĩa ngày càng thăng tiến.

Địa dư Đông giáp xứ Kẻ Sặt; Tây giáp xứ Xuân Trà; Nam giáp xứ Nam Hải; Bắc giáp khu canh tác phường Trảng Dài.

Diện tích 5 ha

Ngày chầu lượt 02.02 

Linh mục đương nhiệm Đaminh Nguyễn Đình Khanh ( 03/08/2017 - )

Thống kê

Năm 

1954

 1974

 1980

 1990

2003 

 2013

 2020

Giáo dân 

 387

 690 

100

527

 621 

 689

668

Gia đình

96 

120

 22

121

153

168

177

NHỮNG LINH MỤC ĐÃ PHỤC VỤ

# Hình ảnh Tên Linh Mục Chức vụ Thời gian
1 Đaminh Phạm Hân Quản nhiệm 1954 - 1964
2 Phaolô Đỗ Cao Kiên Quản nhiệm 1964 - 1966
3 Đaminh Đặng Đình Tân Quản nhiệm 1966 - 1970
4 Gioan Vũ Thiện Đễ Quản nhiệm 1970 - 1973
5 Đaminh Dương Thanh Nhã Quản nhiệm 1973 - 1975
6 Giuse Đào Thanh Hương Quản nhiệm 1975 - 1997
7 Micae Phạm Tiến Thành Quản nhiệm 1997 - 2001
8 Đaminh Phạm Văn Vàng Quản nhiệm 2001 - 2007
9 Phêrô Phạm Ngọc Hảo Quản nhiệm 2007 - 2008
10 Antôn Nguyễn Minh Thuấn Quản nhiệm 2008 - 2009
11 Phêrô Trần Văn Tiến Chánh xứ 11/2009 - 2011
12 Giuse M. Phạm Hùng Sơn Chánh xứ 07/2011 - 08/2015
13 Giuse Phạm Hữu Đạo Chánh xứ 2015 - 03/08/2017
14 Đaminh Nguyễn Đình Khanh Chánh xứ 03/08/2017 -

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIÁO XỨ