Giáo hạt Biên Hòa

Tên giáo hạt Biên Hòa
Giáo phận Xuân Lộc
Tổng số giáo xứ 14
Linh mục quản hạt Phaolô Nguyễn Đức Thành
Kênh truyền thông

ĐỊA BÀN

Giáo Hạt Biên Hòa gồm: năm giáo xứ trong thành phố Biên Hòa, ba giáo xứ ngoài thành phố và bốn giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương

MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

Quá trình hình thành và phát triển

Giáo hạt Biên Hòa có 2 xứ đạo Bến Gỗ và Tân Triều đã đi suốt 300 năm lịch sử của vùng đất Biên Hòa. Hiện nay, giáo hạt Biên Hòa gồm có 12 giáo xứ:

+ Năm giáo xứ nằm trong thành phố: Biên Hòa; Bình Hải; Phúc Hải; Thuận Hòa; Thái Hiệp.

+ Ba giáo xứ ngoài thành phố: Tân Triều; Tân Vinh và Bến Gỗ.

+ Bốn giáo xứ thuộc tỉnh Bình Dương: Nghĩa Sơn; An Bình; Đông Hòa và Dĩ An.

Số giáo dân: khoảng trên 55.822 người.

Tình hình nhân sự

 Số linh mục

Chủng sinh

Tu Sĩ

Ban Hành Giáo

20

6

69

49

Một số nét tiêu biểu

Sinh hoạt trong các giáo xứ tương đối đều đặn. Các hội đoàn cơ bản hoạt động tích cực và hiệu quả tốt. Duy trì và tăng cường đời sống đức tin trong các giáo xứ.

Vì sống xa cách nhau nên các xứ đạo ít có ảnh hưởng hỗ tương. Nhưng nhờ chương trình mục vụ Ngũ Niên tình hình liên đới được củng cố và hiệp thông gắn bó hơn. Là một hạt với số dân tương đối ít trải trên địa bàn quá rộng, nên vấn đề truyền giáo còn khó khăn.

Một số mặt tích cực

Từ ngày hạt Biên Hòa có các linh mục trẻ về, tình hình các xứ đạo có chuyển biến tích cực. Các xứ đạo An Bình, Nghĩa Sơn khởi sắc. Đặc biệt, Giáo xứ Biên Hòa đã mang bộ mặt mới, giáo dân sinh hoạt tích cực, việc thờ phượng trang nghiêm, đông đủ. Tinh thần tương thân, tương ái lẫn nhau được thể hiện rõ rệt nơi các gia đình. 

DANH SÁCH GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Bình 445A, QL1K, Ấp Nội Hóa 2, F. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

05:30

07:30

17:30

18:45

Lễ kính Đức Mẹ Fatima 12 giờ 00 ngày 13 hằng tháng trừ ngày Chúa Nhật Bản đồ
Biên Hoà Địa chỉ : 174 CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:30

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

18:45

Bản đồ
Thái An Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, tp. Biên Hòa Đồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:00

05:00

07:00

17:00

19:00

Ngày Chúa Nhật: 17g00: Giáo Họ Vô Nhiễm Bản đồ
Thuận Hòa KP. 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:45

06:45

17:00

Bản đồ
Bến Gỗ KP. Thái Hòa, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

06:50

17:15

Bản đồ
Bình Hải 248/25 Quốc lộ 1, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

07:00

18:00

Bản đồ
Dĩ An Ấp Bình Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

06:00

18:00

Bản đồ
Đông Hòa 34/8 Kp Tân Quý, phường Đông Hòa, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:30

18:00

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

17:00

19:00

Bản đồ
Nghĩa Sơn Ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:00

Bản đồ
Phúc Hải KP. 3, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:15

06:15

18:00

Bản đồ
Tân Triều 122, Hương Lộ 9, ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

04:45

06:45

17:00

Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 14:30 Chúa nhật Bản đồ
Tân Vinh 7A/7 Nguyễn Văn Tỏ-KP Long Điềm-P.Long Bình Tân-Biên Hòa-Đồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:00

05:00

07:30

17:00

Bản đồ
Thái Hiệp 94/16 KP. 8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:00

04:15

06:15

16:15

Bản đồ
Hóa An Bản đồ