Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Duyên Lãng Xuân Lộc Bản đồ Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:00

07:10

15:30

Gia Canh Túc Trưng Bản đồ Xã Gia Canh, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Gia Cốc Hố Nai Bản đồ KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

15:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Gia Lào Xuân Lộc Bản đồ Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Phát Gia Kiệm Bản đồ Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Ray Xuân Lộc Bản đồ Xã Xuân Trường , Huyện Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

Gia Tôn Gia Kiệm Bản đồ Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Viên Tân Mai Bản đồ KP. 5, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

04:45

07:00

16:00

17:30

Gia Vinh Xuân Lộc Bản đồ Ấp 5 -Xã Lâm San- Huyện Cẩm Mỹ-Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Gia Yên Gia Kiệm Bản đồ Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:30

07:00

19:00

Giang Điền Phú Thịnh Bản đồ Xã Giang Ðiền, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Giang Lâm Phương Lâm Bản đồ Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

Gò Xoài Hòa Thanh Bản đồ Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

18:00

Hà Nội Hố Nai Bản đồ 19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

05:30

07:00

17:00

Hải Dương Hố Nai Bản đồ 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

16:00

19:00

Hàng Gòn Xuân Lộc Bản đồ Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:30

Hiền Đức Long Thành Bản đồ Ấp Hiền Ðức, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Hòa Long Thành Bản đồ p Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiền Phước Long Thành Bản đồ Phước Thái, Huyện Long Thành, Tình Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hiệp Lực Xuân Lộc Bản đồ Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14
Tổng cộng: 278