Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Đại An Hòa Thanh Bản đồ Ấp Thái Thanh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

16:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

05:00

17:00

Đại Điền Phước Lý Bản đồ Ấp Ðại Thắng, xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Ðồng Nai

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

Đại Lộ Hố Nai Bản đồ P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

05:00

07:00

16:30

Đaklua Phương Lâm Bản đồ Ấp 11, Xã Đắc Lua , Huyện Tân Phú

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

05:00

17:00

Đaminh Tân Mai Bản đồ 18/1 KP. 5, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

16:00

18:00

Đan-Kar Túc Trưng Bản đồ Ấp Hiệp Nghĩa, Thị Trấn Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Dầu Giây An Bình Bản đồ Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Dĩ An Biên Hòa Bản đồ Ấp Bình Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

06:00

18:00

Định Quán Túc Trưng Bản đồ Ttr. Ðịnh Quán, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Dốc Mơ Gia Kiệm Bản đồ 1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Đồng Hiệp Phương Lâm Bản đồ Xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:30

04:30

08:00

16:30

Đông Hòa Biên Hòa Bản đồ 34/8 Tân Quới, xã Ðông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:30

18:00

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

17:00

19:00

Đồng Phát Phú Thịnh Bản đồ Khu A Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:30

17:30

05:30

17:30

05:30

18:30

05:00

07:00

Đồng Tâm Xuân Lộc Bản đồ Ấp 1, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

17:30

Đông Vinh Hòa Thanh Bản đồ Ấp Ðông Hải 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Đức Huy Gia Kiệm Bản đồ 170/4 Dốc Mơ, Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Đức Long Gia Kiệm Bản đồ 39/1C Ðức Long, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

17:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Đức Mẹ Fatima Gia Kiệm Bản đồ Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gia Kiệm Bản đồ xã Gia Tân 2, QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Đức Thắng Túc Trưng Bản đồ Ấp Ðức Thắng 2, xã Túc trưng, Ðịnh Quán, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14
Tổng cộng: 278