Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bình Hòa Xuân Lộc Bản đồ Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

17:00 ngày 13 hàng tháng Lễ Đài Đức mẹ Vô nhiễm Châu-ro Làng dân tộc Châu- ro On Cung
Bình Khánh Xuân Lộc Bản đồ Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

Bình Lâm Phương Lâm Bản đồ Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

16:00

19:00

Bình Lộc Gia Kiệm Bản đồ Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bình Minh Gia Kiệm Bản đồ Ấp Cây Ðiệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bình Sơn Long Thành Bản đồ Xã Bình Sơn, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bùi Chu Phú Thịnh Bản đồ Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

06:00

07:30

17:30

18:30

Bùi Đệ Phú Thịnh Bản đồ Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

17:30

Bùi Đức Tân Mai Bản đồ KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:15

18:30

Bùi Hiệp Tân Mai Bản đồ 137/32 KP1 F Tam Hiệp TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

17:15

04:00

04:00

17:15

04:00

17:30

04:00

17:30

04:00

04:00

05:45

17:00

Bùi Hưng Tân Mai Bản đồ KP. 9, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bùi Thái Tân Mai Bản đồ KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

17:30

04:20

06:30

16:00

18:30

Bùi Thượng Tân Mai Bản đồ 5/9 KP. 2, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

04:15

04:15

04:15

17:00

04:15

04:15

17:30

04:00

16:30

Bùi Vĩnh Tân Mai Bản đồ KP. 3, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cẩm Đường Long Thành Bản đồ Xã Cẩm Ðường, Long Thành, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cẩm Tân Xuân Lộc Bản đồ Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cáp Rang Xuân Lộc Bản đồ QL1A, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Cây Gáo Gia Kiệm Bản đồ Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Chà Rang Xuân Lộc Bản đồ Chà Rang - Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Chính Tòa - Chúa Kitô Vua Xuân Lộc Bản đồ L.44 đường Hùng Vương, Xuân Bình, tp. Long Khánh, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

19:00

04:30

06:00

08:00

16:30

18:00

19:30

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 04g30; 06g00; 19g15 và ngày thường 04g30; 19g15. Hàng tháng ngày 13 có lễ kính Đức Mẹ lúc 11g00.
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14
Tổng cộng: 278