Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Xuân Kitô Xuân Lộc Bản đồ 1A, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Xuân Lâm Phương Lâm Bản đồ xã Phú An, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

07:00

Xuân Linh An Bình Bản đồ Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Long An Bình Bản đồ Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Mỹ Xuân Lộc Bản đồ Xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

16:30

16:30

05:00

16:30

05:00

16:30

16:30

05:00

18:15

05:00

07:15

16:30

Xuân Nhạn Xuân Lộc Bản đồ Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:30

07:30

18:00

Xuân Phú Túc Trưng Bản đồ Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Quế Xuân Lộc Bản đồ Ấp 1, xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

19g00 Thứ 6 đầu tháng: Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại lễ đài giáo xứ. 19g00 ngày 13 hàng tháng: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ tại lễ đài giáo xứ. 15g00 hàng ngày có cử hành giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa. 19g 00 Thứ Năm hàng tuần, Giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công việc Truyền Giáo ( Hội Thiếu Nhi Truyền Giáo phụ trách)
Xuân Sơn Túc Trưng Bản đồ Ấp 7, Xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Tây Xuân Lộc Bản đồ Ấp 1 - Xã Xuân Tây - Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai.

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

07:00

16:45

Xuân Thành Xuân Lộc Bản đồ Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

16:00

05:00

05:00

16:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

17:00

Xuân Thiện Xuân Lộc Bản đồ Ấp 7, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

05:00

17:00

05:00

06:30

Xuân Thịnh Phú Thịnh Bản đồ Xã Ðồi 61, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Xuân Tôn Xuân Lộc Bản đồ Suối Đá-Xuân Bắc, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

18:00

06:00

18:00

Xuân Trà Hố Nai Bản đồ 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Xuân Triệu Xuân Lộc Bản đồ Làng 2, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:30

07:15

17:00

Xuân Trung Túc Trưng Bản đồ

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Trường Túc Trưng Bản đồ xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Tổng cộng: 278