THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Lâm Phương Lâm Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:00

04:30

04:30

16:30

04:30

06:00

17:00

Bản đồ
Bích Lâm Phương Lâm Khu 12 t/t Tân Phú , Huyện Tân Phú

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

08:30

17:50

Bản đồ
Bình Lâm Phương Lâm Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

16:00

19:00

Bản đồ
Đaklua Phương Lâm Ấp 11, Xã Đắc Lua , Huyện Tân Phú

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

05:00

17:00

Bản đồ
Đồng Hiệp Phương Lâm Xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:30

04:30

08:00

16:30

Bản đồ
Giang Lâm Phương Lâm Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

Bản đồ
Hòa Lâm Phương Lâm

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

06:00

18:00

Bản đồ
Kim Lâm Phương Lâm Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:30

Bản đồ
Mai Lâm Phương Lâm Ấp Phương Mai III, xã Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

05:30

07:00

18:00

Bản đồ
Ngọc Lâm Phương Lâm Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

08:30

17:30

19:00

Bản đồ
Phú Lâm Phương Lâm Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

06:20

17:00

Bản đồ
Phương Lâm Phương Lâm 110 Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

17:30

19:00

Bản đồ
Quang Lâm Phương Lâm Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Tà Lài Phương Lâm Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

Bản đồ
Thạch Lâm Phương Lâm Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

05:00

05:00

07:00

Bản đồ
Thọ Lâm Phương Lâm phú thanh, huyện tân phú, tỉnh đồng nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:40

06:00

08:00

19:00

Bản đồ
Tiên Lâm Phương Lâm Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai

04:30

04:30

16:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:00

07:30

Bản đồ
Tịnh Lâm Phương Lâm xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

17:00

Bản đồ
Trúc Lâm Phương Lâm Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:50

04:50

04:50

04:50

04:50

17:00

04:50

05:00

07:15

Bản đồ
Văn Lâm Phương Lâm Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

07:30

17:30

Bản đồ
« 1 2
Tổng cộng: 22