Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Lâm Phương Lâm Bản đồ Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Bích Lâm Phương Lâm Bản đồ Khu 12 t/t Tân Phú , Huyện Tân Phú

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

17:50

04:45

08:30

17:50

Bình Lâm Phương Lâm Bản đồ Xã Phú Bình, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

16:00

19:00

Đaklua Phương Lâm Bản đồ Ấp 11, Xã Đắc Lua , Huyện Tân Phú

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

05:00

17:00

Đồng Hiệp Phương Lâm Bản đồ Xã Phú Ðiền, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:30

04:30

08:00

16:30

Giang Lâm Phương Lâm Bản đồ Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

17:30

07:00

17:00

Hòa Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

18:00

Kim Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:30

Mai Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Phương Mai III, xã Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai.

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

05:30

07:00

18:00

Ngọc Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

08:30

17:30

19:00

Phú Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

17:00

04:15

06:20

17:00

Phương Lâm Phương Lâm Bản đồ 110 Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:30

07:00

17:30

19:00

Quang Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

Tà Lài Phương Lâm Bản đồ Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

Thạch Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp 4, xã Phú Lập, Tân Phú, Ðồng Nai

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

04:45

17:30

05:00

05:00

07:00

Thọ Lâm Phương Lâm Bản đồ phú thanh, huyện tân phú, tỉnh đồng nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:00

04:40

06:00

08:00

19:00

Tiên Lâm Phương Lâm Bản đồ Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai

04:30

04:30

16:30

04:30

17:00

04:30

04:30

17:00

07:30

Tịnh Lâm Phương Lâm Bản đồ xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

17:00

Trúc Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

04:50

04:50

04:50

04:50

04:50

17:00

04:50

05:00

07:15

Văn Lâm Phương Lâm Bản đồ Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, Tân Phú, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

07:30

17:30

« 1 2
Tổng cộng: 22