Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bắc Hòa Phú Thịnh Bản đồ Ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:30

Bùi Chu Phú Thịnh Bản đồ Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

06:00

07:30

17:30

18:30

Bùi Đệ Phú Thịnh Bản đồ Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

17:30

Đồng Phát Phú Thịnh Bản đồ Khu A Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:30

17:30

05:30

17:30

05:30

18:30

05:00

07:00

Giang Điền Phú Thịnh Bản đồ Xã Giang Ðiền, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Hiếu Liêm Phú Thịnh Bản đồ Ấp 3 xã Hiếu Liên, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Phú An Phú Thịnh Bản đồ
Phú Lý Phú Thịnh Bản đồ Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

18:00

Phú Sơn Phú Thịnh Bản đồ Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

04:30

07:00

17:30

Phú Thịnh Phú Thịnh Bản đồ
Quảng Biên Phú Thịnh Bản đồ Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Tân Bắc Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17h30

04:30

17h30

04:30

17h30

04:30

17h30

04:30

17h30

04:30

17h00

04:30

06:00

07h00

17h00

Chúa nhật đầu tháng có thánh lễ kính Lòng Thương xót Chúa lúc 15h và ngày 13 hàng tháng có lễ kính Đức Mẹ vào lúc 19h tại Đài Đức Mẹ
Tân Bình Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Tân Hương Phú Thịnh Bản đồ Xã Bình Minh , Huyện Trãng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Tân Thành Phú Thịnh Bản đồ Ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

04:30

06:30

17:30

Thạch An Phú Thịnh Bản đồ KP. 2, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

17:30

05:30

17:30

05:30

17:30

05:30

17:00

05:00

07:30

17:00

Thiện An Phú Thịnh Bản đồ KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:30

Thịnh An Phú Thịnh Bản đồ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

17:00

Thuận An Phú Thịnh Bản đồ KP. 6, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Trà Cổ Phú Thịnh Bản đồ Ấp Trà Cổ 1, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:30

06:30

15:00

16:30

« 1 2
Tổng cộng: 23