THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bắc Hòa Phú Thịnh Ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:30

Bản đồ
Bùi Chu Phú Thịnh Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

06:00

07:30

17:30

18:30

Bản đồ
Bùi Đệ Phú Thịnh Ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

17:30

Bản đồ
Đồng Phát Phú Thịnh Khu A Quảng Phát, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:30

17:30

05:30

17:30

05:30

18:30

05:00

07:00

Bản đồ
Giang Điền Phú Thịnh Xã Giang Ðiền, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Bản đồ
Hiếu Liêm Phú Thịnh Ấp 3 xã Hiếu Liên, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

17:30

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Phú An Phú Thịnh Bản đồ
Phú Lý Phú Thịnh Xã Phú Lý, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

18:00

Bản đồ
Phú Sơn Phú Thịnh Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

04:30

07:00

17:30

Bản đồ
Phú Thịnh Phú Thịnh Bản đồ
Quảng Biên Phú Thịnh Ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Tân Bắc Phú Thịnh Ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:30

Bản đồ
Tân Bình Phú Thịnh Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Tân Hương Phú Thịnh Xã Bình Minh , Huyện Trãng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Tân Thành Phú Thịnh Ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

04:30

06:30

17:30

Bản đồ
Thạch An Phú Thịnh KP. 2, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

17:30

05:30

17:30

05:30

17:30

05:30

17:00

05:00

07:30

17:00

Bản đồ
Thiện An Phú Thịnh KP. 2, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

07:00

17:30

Bản đồ
Thịnh An Phú Thịnh xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Thuận An Phú Thịnh KP. 6, Ttr. Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Trà Cổ Phú Thịnh Ấp Trà Cổ 1, xã Bình Minh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:30

06:00

15:00

16:30

Bản đồ
« 1 2
Tổng cộng: 23