Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Đại An Hòa Thanh Bản đồ Ấp Thái Thanh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

16:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

05:00

17:00

Đông Vinh Hòa Thanh Bản đồ Ấp Ðông Hải 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Gò Xoài Hòa Thanh Bản đồ Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

18:00

Hòa Bình Hòa Thanh Bản đồ KP. 3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:30

05:30

Lai Ổn Hòa Thanh Bản đồ Ấp Lộ Ðức 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:00

06:00

16:30

Lộ Đức Hòa Thanh Bản đồ KP. 4 và 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Ngô Xá Hòa Thanh Bản đồ 183 Ngô Xá, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

06:00

16:30

Ngọc Đồng Hòa Thanh Bản đồ KP. 8, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

17:00

05:00

07:00

15:00

17:00

Ngũ Phúc Hòa Thanh Bản đồ Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

17:00

Sài Quất Hòa Thanh Bản đồ Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

Suối Sao Hòa Thanh Bản đồ Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom, Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

17:30

Thái Hòa Hòa Thanh Bản đồ Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

17:00

18:30

05:00

07:00

17:00

19:00

Thanh Hóa Hòa Thanh Bản đồ Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

07:00

17:00

Tiên Chu Hòa Thanh Bản đồ KP. 7, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

16:30

04:10

06:00

17:00

Tổng cộng: 14