THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Đại An Hòa Thanh Ấp Thái Thanh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

16:30

04:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Đông Vinh Hòa Thanh Ấp Ðông Hải 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Bản đồ
Gò Xoài Hòa Thanh Ấp Bình Chánh, xã Tân An, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

18:00

Bản đồ
Hòa Bình Hòa Thanh KP. 3, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:00

17:45

04:00

05:30

05:30

Bản đồ
Lai Ổn Hòa Thanh Ấp Lộ Ðức 2, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:00

06:00

16:30

Bản đồ
Lộ Đức Hòa Thanh KP. 4 và 5, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Ngô Xá Hòa Thanh 183 Ngô Xá, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

16:45

04:15

06:00

16:30

Bản đồ
Ngọc Đồng Hòa Thanh KP. 8, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

17:00

05:00

07:00

15:00

17:00

Bản đồ
Ngũ Phúc Hòa Thanh Ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:00

17:00

Bản đồ
Sài Quất Hòa Thanh Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Suối Sao Hòa Thanh Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom, Biên Hòa, Đồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

17:30

Bản đồ
Thái Hòa Hòa Thanh Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

18:15

05:00

17:00

18:30

05:00

07:00

17:00

19:00

Bản đồ
Thanh Hóa Hòa Thanh Ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

18:15

04:15

07:00

17:00

Bản đồ
Tiên Chu Hòa Thanh KP. 7, P. Tân Hòa, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

16:30

04:10

06:00

17:00

Bản đồ
Tổng cộng: 14