THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Ba Đông Hố Nai 144/5 KP.1, P.Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

17:00

Bản đồ
Bắc Hải Hố Nai KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

06:00

07:45

17:00

Bản đồ
Đại Lộ Hố Nai P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

05:00

07:00

16:30

Bản đồ
Gia Cốc Hố Nai KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

04:30

18:00

04:30

16:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Hà Nội Hố Nai 19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

05:30

07:00

17:00

Bản đồ
Hải Dương Hố Nai 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

16:00

19:00

Bản đồ
Hòa Hiệp Hố Nai Cây số 6 phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Bản đồ
Kẻ Sặt Hố Nai KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

04:00

05:30

07:00

17:30

19:15

Bản đồ
Kim Bích Hố Nai KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
Lộc Lâm Hố Nai KP. 5, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:00

17:30

Bản đồ
Nam Hải Hố Nai KP. 11, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

05:00

18:00

17:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:30

16:30

Bản đồ
Phú Tảo Hố Nai 32/28 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

17:30

05:45

18:00

05:45

18:00

05:45

18:00

04:30

18:00

06:00

18:00

Bản đồ
Phúc Lâm Hố Nai KP. 1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:30

04:30

06:30

17:30

Bản đồ
Tây Hải Hố Nai 3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

04:30

16:00

Bản đồ
Thánh Tâm Hố Nai 1/5 KP. 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

05:30

07:00

15:00

18:00

Ngày 13 hàng tháng có thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 11g30; Ngày thứ 6 đầu tháng có thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót lúc 15g00 Bản đồ
Trung Nghĩa Hố Nai KP. 2, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

18:00

Bản đồ
Xuân Trà Hố Nai 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Bản đồ
Tổng cộng: 17