Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Ba Đông Hố Nai Bản đồ 144/5 KP.1, P.Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

17:00

Bắc Hải Hố Nai Bản đồ KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

06:00

07:45

17:00

Đại Lộ Hố Nai Bản đồ P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

05:00

07:00

16:30

Gia Cốc Hố Nai Bản đồ KP. 1, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

15:30

18:00

04:30

07:00

17:00

Hà Nội Hố Nai Bản đồ 19/5 KP. 5, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:00

05:30

07:00

17:00

Hải Dương Hố Nai Bản đồ 14/41 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

18:00

04:00

16:00

19:00

Hòa Hiệp Hố Nai Bản đồ Cây số 6 phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Kẻ Sặt Hố Nai Bản đồ KP. 3, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

16:30

04:00

05:30

07:00

17:30

19:15

Kim Bích Hố Nai Bản đồ KP. 2, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

Lộc Lâm Hố Nai Bản đồ KP. 5, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:00

17:30

Nam Hải Hố Nai Bản đồ KP. 11, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

05:00

18:00

17:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:00

18:00

05:30

16:30

Phú Tảo Hố Nai Bản đồ 32/28 KP. 6, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

17:30

05:45

18:00

05:45

18:00

05:45

18:00

04:30

18:00

06:00

18:00

Phúc Lâm Hố Nai Bản đồ KP. 1, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:45

04:45

17:30

04:30

06:30

17:30

Tây Hải Hố Nai Bản đồ 3/23 KP. 4, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

04:30

16:00

Thánh Tâm Hố Nai Bản đồ 1/5 KP. 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:00

05:30

07:00

15:00

18:00

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 07g00; 18g00 và ngày thường 18g00. Ngày 13 hàng tháng có thánh lễ kính Đức Mẹ lúc 11g30 và thứ 6 đầu tháng có thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót lúc 15g00.
Trung Nghĩa Hố Nai Bản đồ KP. 2, P. Tân Biên, Biên Hòa, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:30

18:00

Xuân Trà Hố Nai Bản đồ 9/68 KP. 10, P. Hố Nai, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

06:30

18:00

Tổng cộng: 17