Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bạch Lâm Gia Kiệm Bản đồ 56/3 Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

06:00

17:00

Bình Lộc Gia Kiệm Bản đồ Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bình Minh Gia Kiệm Bản đồ Ấp Cây Ðiệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cây Gáo Gia Kiệm Bản đồ Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Dốc Mơ Gia Kiệm Bản đồ 1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Đức Huy Gia Kiệm Bản đồ 170/4 Dốc Mơ, Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Đức Long Gia Kiệm Bản đồ 39/1C Ðức Long, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

17:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Đức Mẹ Fatima Gia Kiệm Bản đồ Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gia Kiệm Bản đồ xã Gia Tân 2, QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Phát Gia Kiệm Bản đồ Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Tôn Gia Kiệm Bản đồ Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Yên Gia Kiệm Bản đồ Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:30

07:00

19:00

Hưng Bình Gia Kiệm Bản đồ Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Kim Phát Gia Kiệm Bản đồ 157/6 Đồng Cao, Tân Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

18:00

Kim Thượng Gia Kiệm Bản đồ Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Lạc Sơn Gia Kiệm Bản đồ Ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:00

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Lợi Hà Gia Kiệm Bản đồ 389/2-Ấp Lợi Hà, Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Martinô Gia Kiệm Bản đồ xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:30

07:00

17:00

Mẫu Tâm Gia Kiệm Bản đồ 107/5-Ấp Gia Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, ĐN

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:00

Ninh Phát Gia Kiệm Bản đồ Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

07:00

17:00

« 1 2
Tổng cộng: 27