THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bạch Lâm Gia Kiệm 56/3 Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

06:00

17:00

Bản đồ
Bình Lộc Gia Kiệm Xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Bình Minh Gia Kiệm Ấp Cây Ðiệp, xã Cây Gáo, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Cây Gáo Gia Kiệm Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Dốc Mơ Gia Kiệm 1/2A Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Bản đồ
Đức Huy Gia Kiệm 170/4 Dốc Mơ, Gia Tân 1, Thống Nhất, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Đức Long Gia Kiệm 39/1C Ðức Long, xã Gia Tân 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

04:00

05:00

17:00

04:00

05:30

07:00

17:00

Bản đồ
Đức Mẹ Fatima Gia Kiệm Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai Bản đồ
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gia Kiệm xã Gia Tân 2, QL20, Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Gia Phát Gia Kiệm Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Gia Tôn Gia Kiệm Ấp 3, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Gia Yên Gia Kiệm Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:00

16:30

04:00

05:30

07:00

19:00

Bản đồ
Hưng Bình Gia Kiệm Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Kim Phát Gia Kiệm 157/6 Đồng Cao, Tân Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

18:00

Bản đồ
Kim Thượng Gia Kiệm Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Lạc Sơn Gia Kiệm Ấp Lạc Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:00

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Lợi Hà Gia Kiệm 389/2-Ấp Lợi Hà, Xã Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

05:00

Bản đồ
Martinô Gia Kiệm xã Gia Kiệm, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Mẫu Tâm Gia Kiệm 107/5-Ấp Gia Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, ĐN

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Ninh Phát Gia Kiệm Ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Thống Nhất, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

05:00

07:00

17:00

Bản đồ
« 1 2
Tổng cộng: 27