THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Bình Biên Hòa Ấp Nội Hóa, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

04:15

04:15

04:15

04:15

18:00

04:15

18:00

04:15

17:30

07:30

17:30

Bản đồ
Bến Gỗ Biên Hòa KP. Thái Hòa, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

17:50

04:50

06:50

17:15

Bản đồ
Biên Hoà Biên Hòa Địa chỉ : 174 CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:45

18:20

04:45

18:20

04:45

18:20

04:45

18:20

04:45

18:20

04:45

18:00

05:00

07:00

17:00

18:45

Bản đồ
Bình Hải Biên Hòa 248/25 Quốc lộ 1, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

07:00

18:00

Bản đồ
Dĩ An Biên Hòa Ấp Bình Minh, Ttr. Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

17:30

06:00

18:00

Bản đồ
Đông Hòa Biên Hòa 34/8 Tân Quới, xã Ðông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:30

18:00

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

17:00

19:00

Bản đồ
Hóa An Biên Hòa Bản đồ
Nghĩa Sơn Biên Hòa Ấp Ngãi Thắng, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:00

Bản đồ
Phúc Hải Biên Hòa KP. 3, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:30

18:00

04:15

06:15

18:00

Bản đồ
Tân Triều Biên Hòa Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Ðồng Nai

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

07:00

17:00

Bản đồ
Tân Vinh Biên Hòa 7A/7 Nguyễn Văn Tỏ-KP Long Điềm-P.Long Bình Tân-Biên Hòa-Đồng Nai

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

04:00

08:00

17:00

Bản đồ
Thái An Biên Hòa Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, tp. Biên Hòa Đồng Nai

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:30

17:45

04:00

05:45

07:00

17:15

19:00

Bản đồ
Thái Hiệp Biên Hòa 94/16 KP. 8, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:30

04:15

17:00

04:15

06:15

16:15

Bản đồ
Thuận Hòa Biên Hòa KP. 5, P. Tân Phong, Biên Hòa, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:45

06:45

17:00

Bản đồ
Tổng cộng: 14