Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Lộc Xuân Lộc Bản đồ Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

18:00

04:30

17:30

04:30

19:00

05:00

07:00

17:00

Vào ngày 13 mỗi tháng lúc 19g00 có thánh lễ kính Đức Mẹ tại đài Đức Mẹ
Bảo Quang Xuân Lộc Bản đồ Tổ 4, Ấp 18 GĐ, Xã Bảo Quang, TP Long Khánh - Đồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

Bảo Thị Xuân Lộc Bản đồ Nhà thờ Bảo Thị, Ấp Bảo Thị, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

17:00

Bảo Vinh Xuân Lộc Bản đồ Ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:45

07:00

16:30

Bàu Cối Xuân Lộc Bản đồ Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

05:00

07:00

17:30

Bình Hòa Xuân Lộc Bản đồ Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

07:00

17:00

17:00 ngày 13 hàng tháng Lễ Đài Đức mẹ Vô nhiễm Châu-ro Làng dân tộc Châu- ro On Cung
Bình Khánh Xuân Lộc Bản đồ Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

Cẩm Tân Xuân Lộc Bản đồ Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Cáp Rang Xuân Lộc Bản đồ QL1A, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Chà Rang Xuân Lộc Bản đồ Chà Rang - Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Chính Tòa - Chúa Kitô Vua Xuân Lộc Bản đồ L.44 đường Hùng Vương, Xuân Bình, tp. Long Khánh, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

19:00

04:30

06:00

08:00

16:30

18:00

19:30

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 04g30; 06g00; 19g15 và ngày thường 04g30; 19g15. Hàng tháng ngày 13 có lễ kính Đức Mẹ lúc 11g00.
Đồng Tâm Xuân Lộc Bản đồ Ấp 1, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

17:30

Duyên Lãng Xuân Lộc Bản đồ Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:00

07:10

15:30

Gia Lào Xuân Lộc Bản đồ Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Gia Ray Xuân Lộc Bản đồ Xã Xuân Trường , Huyện Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

Gia Vinh Xuân Lộc Bản đồ Ấp 5 -Xã Lâm San- Huyện Cẩm Mỹ-Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

18:00

05:00

07:00

18:00

Hàng Gòn Xuân Lộc Bản đồ Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:30

Hiệp Lực Xuân Lộc Bản đồ Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Hoàn Quân Xuân Lộc Bản đồ Xã Song Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

06:00

17:00

Hồng Ân Xuân Lộc Bản đồ Ấp 4, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

18:30

04:30

04:30

04:30

18:30

04:30

04:30

06:45

16:30

Thứ 7. 04g30 CH: Họ Thánh Giuse (Thay ngày CN). Chúa nhật: 04g30: Họ Mẹ Thiên Chúa - 06g30: Họ Thánh Vinhsơn
« 1 2 3 4
Tổng cộng: 63