THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
An Lộc Xuân Lộc Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Bảo Quang Xuân Lộc Tổ 4, Ấp 18 GĐ, Xã Bảo Quang, TP Long Khánh - Đồng Nai

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

Bản đồ
Bảo Thị Xuân Lộc Nhà thờ Bảo Thị, Ấp Bảo Thị, Xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Bảo Vinh Xuân Lộc Ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:45

07:00

16:30

Bản đồ
Bàu Cối Xuân Lộc Xã Bảo Quang, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

05:00

07:00

17:30

Bản đồ
Bình Hòa Xuân Lộc Ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

18:00

04:45

17:00

04:45

07:00

17:00

Bản đồ
Bình Khánh Xuân Lộc Xã Bình Lộc, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

16:30

05:00

07:00

Bản đồ
Cẩm Tân Xuân Lộc Ấp Phong Lập, xã Xuân Tâm, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Cáp Rang Xuân Lộc QL1A, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

17:00

04:30

06:00

17:00

Bản đồ
Chà Rang Xuân Lộc Chà Rang - Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

06:00

17:00

Bản đồ
Chính Tòa Xuân Lộc L.44 đường Hùng Vương, Xuân Bình, tp. Long Khánh, Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

19:00

04:30

06:00

08:00

16:30

18:00

19:30

Thánh lễ trực tuyến lúc 4g30 và hàng tháng ngày 13 có lễ kính Đức Mẹ lúc 11g00. Bản đồ
Đồng Tâm Xuân Lộc Ấp 1, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

07:00

Bản đồ
Duyên Lãng Xuân Lộc Ấp Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

05:00

07:10

15:30

Bản đồ
Gia Lào Xuân Lộc Ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Gia Ray Xuân Lộc Xã Xuân Trường , Huyện Xuân Lộc, Ðồng Nai

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

05:00

17:00

Bản đồ
Gia Vinh Xuân Lộc Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

05:00

05:00

05:00

18:00

05:00

05:00

05:00

07:30

18:00

Bản đồ
Hàng Gòn Xuân Lộc Xã Hàng Gòn, Tx. Long Khánh, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:30

04:30

17:30

Bản đồ
Hiệp Lực Xuân Lộc Ấp 3, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Ðồng Nai

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

17:30

04:30

06:30

16:30

Bản đồ
Hoàn Quân Xuân Lộc Xã Song Nhạn, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

06:00

17:00

Bản đồ
Hồng Ân Xuân Lộc Ttr. Sông Ray, Cẩm Mỹ, Ðồng Nai

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

16:30

04:30

07:00

16:30

Bản đồ
« 1 2 3 4
Tổng cộng: 63