THÔNG TIN & GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Tên giáo xứ Giáo hạt Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bàu Hàm An Bình Ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm I, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

18:30

04:30

07:00

17:15

Bản đồ
Dầu Giây An Bình Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Hưng Lộc An Bình Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:30

Bản đồ
Lộc Hòa An Bình Nhân Hòa, Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai - Việt Nam

04:30

17:00

04:30

05:00

04:30

06:00

07:30

16:00

18:00

Bản đồ
Mân Côi An Bình Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Minh Hòa An Bình Ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Bản đồ
Minh Tín An Bình Ấp 5 xã lộ 25, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Quảng Tâm An Bình ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tâm An An Bình Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

17:00

04:00

06:00

15:00

17:00

Bản đồ
Tâm Hòa An Bình Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

18:30

04:30

07:00

17:00

Bản đồ
Thanh Bình An Bình Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Đức An Bình Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

Bản đồ
Xuân Linh An Bình Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Xuân Long An Bình Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Bản đồ
Tổng cộng: 14