Kết quả tìm kiếm: THÔNG TIN GIÁO XỨ, GIỜ LỄ & QUÝ LINH MỤC PHỤC VỤ

Tên giáo xứ Giáo hạt Bản đồ Địa chỉ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa nhật Giờ lễ đặc biệt
Bàu Hàm An Bình Bản đồ Ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm I, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

17:15

04:30

18:30

04:30

07:00

17:15

Dầu Giây An Bình Bản đồ Ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2, Thống nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Hưng Lộc An Bình Bản đồ Xã Hưng Lộc, Hưng Lộc, Thống Nhất, Ðồng Nai

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

17:30

06:00

16:30

Lộc Hòa An Bình Bản đồ Nhân Hòa, Tây Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai - Việt Nam

04:30

17:00

04:30

05:00

04:30

06:00

07:30

16:00

18:00

Mân Côi An Bình Bản đồ Ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Minh Hòa An Bình Bản đồ Ấp 1, xã lộ 25, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

06:30

17:00

Minh Tín An Bình Bản đồ Ấp 5 xã lộ 25, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Quảng Tâm An Bình Bản đồ ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai.

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tâm An An Bình Bản đồ Ấp An Bình, xã Trung Hòa, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:30

04:20

17:00

04:20

06:15

17:00

19:00

20:00

11h00 trưa ngày 13 mỗi tháng dâng lễ tại đài Đức Mẹ
Tâm Hòa An Bình Bản đồ Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

18:30

04:30

07:00

17:00

Thanh Bình An Bình Bản đồ Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Đức An Bình Bản đồ Xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

16:30

17:00

Xuân Linh An Bình Bản đồ Ấp 94, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Xuân Long An Bình Bản đồ Xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Ðồng Nai

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

04:30

17:00

Tổng cộng: 14